Kết quả xổ số Đồng Tháp

Nội dung Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp 21/10/2019

G8 04
G7 605
G6 0738 9029 1103
G5 8658
G4 12271 09101 99014
11453 87008 49948 27955
G3 29820 98705
G2 91823
G1 67158
ĐB 131796
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSXSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU XSDT gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3 5 5 8
1 4
2 0 3 9
3 8
4 8
5 3 5 8 8
6
7 1
8
9 6

Xổ số Đồng Tháp 14/10/2019

G8 67
G7 172
G6 7069 2974 6476
G5 8153
G4 47681 07784 81690
22994 18111 61685 17541
G3 63921 18895
G2 26469
G1 00938
ĐB 601993
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSXSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU XSDT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1
2 1
3 8
4 1
5 3
6 9 9
7 2 4 6
8 1 4 5
9 0 3 4 5

Xổ số Đồng Tháp 07/10/2019

G8 39
G7 792
G6 1883 0167 8695
G5 5932
G4 25895 70020 88612
20698 32439 41140 73615
G3 15090 12160
G2 81409
G1 13196
ĐB 533694
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSXSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU XSDT gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 2 5
2 0
3 2 9
4 0
5
6 0 7
7
8 3
9 0 2 4 5 5 6 8

Xổ số Đồng Tháp 30/09/2019

G8 37
G7 708
G6 6573 4931 2017
G5 4624
G4 03079 88932 38619
79745 44902 78814 11393
G3 09169 91748
G2 58827
G1 23119
ĐB 115387
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSXSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU XSDT gửi 8585
Đầu Loto
0 2 8
1 4 7 9 9
2 4 7
3 1 2
4 5 8
5
6 9
7 3 9
8 7
9 3