Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Nội dung Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Xổ số Hồ Chí Minh 19/01/2019

G8 69
G7 887
G6 0775 8459 4102
G5 7169
G4 93447 83466 32212
56248 12299 07371 50394
G3 60767 76286
G2 15198
G1 76692
ĐB 068479
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2
1 2
2
3
4 7 8
5 9
6 6 7 9
7 1 5 9
8 6 7
9 2 4 8 9

Xổ số Hồ Chí Minh 14/01/2019

G8 46
G7 532
G6 5121 0527 2969
G5 2496
G4 13009 14277 77656
83096 99027 58173 36635
G3 16474 49612
G2 35083
G1 45382
ĐB 021420
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 2
2 0 1 7 7
3 2 5
4
5 6
6 9
7 3 4 7
8 2 3
9 6 6

Xổ số Hồ Chí Minh 12/01/2019

G8 35
G7 930
G6 2440 7905 3287
G5 5411
G4 42189 57721 51996
39037 15451 24573 49286
G3 74759 04850
G2 71711
G1 81209
ĐB 643358
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 5 9
1 1 1
2 1
3 0 7
4 0
5 0 1 8 9
6
7 3
8 6 7 9
9 6

Xổ số Hồ Chí Minh 07/01/2019

G8 35
G7 348
G6 4170 0225 3220
G5 2864
G4 40420 47523 78432
51433 54494 62332 69853
G3 49979 02545
G2 32444
G1 56715
ĐB 334781
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5
2 0 0 3 5
3 2 2 3
4 4 5 8
5 3
6 4
7 0 9
8 1
9 4