Kết quả xổ số Hậu Giang

Nội dung Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang 25/01/2020

G8 62
G7 305
G6 5332 3501 4244
G5 4460
G4 38188 49905 79407
96268 87528 37764 96831
G3 67546 14076
G2 87459
G1 14666
ĐB 355861
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0 1 5 5 7
1
2 8
3 1 2
4 4 6
5 9
6 0 1 4 6 8
7 6
8 8
9

Xổ số Hậu Giang 18/01/2020

G8 11
G7 060
G6 8985 8410 3216
G5 0878
G4 26467 04240 81597
46176 53150 17345 84770
G3 87955 47381
G2 58580
G1 07835
ĐB 716462
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 0 6
2
3 5
4 0 5
5 0 5
6 0 2 7
7 0 6 8
8 0 1 5
9 7

Xổ số Hậu Giang 11/01/2020

G8 77
G7 930
G6 5625 2127 6577
G5 3268
G4 65608 85970 70502
72942 44107 84801 79897
G3 85093 66230
G2 50302
G1 38901
ĐB 184322
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0 1 1 2 2 7 8
1
2 2 5 7
3 0 0
4 2
5
6 8
7 0 7
8
9 3 7

Xổ số Hậu Giang 04/01/2020

G8 84
G7 533
G6 6967 7120 4029
G5 8298
G4 82914 15755 84041
88645 82664 18158 86623
G3 74434 31538
G2 80661
G1 10817
ĐB 532472
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4 7
2 0 3 9
3 3 4 8
4 1 5
5 5 8
6 1 4 7
7 2
8
9 8