Kết quả xổ số Hậu Giang

Nội dung Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang 19/10/2019

G8 81
G7 415
G6 7207 1227 1877
G5 5526
G4 31318 34989 50128
00683 37920 70483 94811
G3 97200 87087
G2 72935
G1 46886
ĐB 656772
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0 0 7
1 1 5 8
2 0 6 7 8
3 5
4
5
6
7 2 7
8 3 3 6 7 9
9

Xổ số Hậu Giang 12/10/2019

G8 99
G7 649
G6 3693 6143 3881
G5 9127
G4 99028 89597 19598
16409 15461 22971 75957
G3 43540 26017
G2 15422
G1 01824
ĐB 618849
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 7
2 2 4 7 8
3
4 0 3 9 9
5 7
6 1
7 1
8 1
9 3 7 8

Xổ số Hậu Giang 05/10/2019

G8 04
G7 422
G6 4055 9570 1662
G5 3504
G4 37109 20820 17134
63920 58279 73248 92241
G3 60683 36665
G2 33042
G1 20281
ĐB 234444
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0 4 9
1
2 0 0 2
3 4
4 1 2 4 8
5 5
6 2 5
7 0 9
8 1 3
9

Xổ số Hậu Giang 28/09/2019

G8 44
G7 932
G6 6830 6618 9477
G5 4270
G4 06485 41886 56554
94810 55755 40125 36358
G3 37474 98937
G2 02356
G1 39710
ĐB 023329
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 0 0 8
2 5 9
3 0 2 7
4
5 4 5 6 8
6
7 0 4 7
8 5 6
9