Kết quả xổ số Hậu Giang

Nội dung Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang 17/08/2019

G8 12
G7 642
G6 8283 7311 8062
G5 9437
G4 27271 26798 67101
37893 38997 35763 86965
G3 37023 44134
G2 56944
G1 70519
ĐB 026008
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0 1 8
1 1 9
2 3
3 4 7
4 2 4
5
6 2 3 5
7 1
8 3
9 3 7 8

Xổ số Hậu Giang 10/08/2019

G8 35
G7 858
G6 2865 0008 2313
G5 7249
G4 64874 35686 02753
33259 14421 20309 73320
G3 96792 66455
G2 77038
G1 03332
ĐB 989730
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0 8 9
1 3
2 0 1
3 0 2 8
4 9
5 3 5 8 9
6 5
7 4
8 6
9 2

Xổ số Hậu Giang 03/08/2019

G8 93
G7 874
G6 3376 9982 2940
G5 5026
G4 89755 09855 29855
70117 47456 46328 43999
G3 17846 44564
G2 06079
G1 48894
ĐB 578599
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 7
2 6 8
3
4 0 6
5 5 5 5 6
6 4
7 4 6 9
8 2
9 4 9 9

Xổ số Hậu Giang 27/07/2019

G8 84
G7 890
G6 5282 0121 9061
G5 2097
G4 05402 29047 32864
70520 40755 80330 19671
G3 92887 96431
G2 43821
G1 23088
ĐB 340847
Chờ kết quả xổ số Hậu Giang : XSXSHG CHO gửi 8185
Số đẹp XSHG hôm nay : CAU XSHG gửi 8585
Đầu Loto
0 2
1
2 0 1 1
3 0 1
4 7 7
5 5
6 1 4
7 1
8 2 7 8
9 0 7