Kết quả xổ số Ninh Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận 13/12/2019

G8 57
G7 445
G6 5058 8895 8554
G5 9094
G4 21465 16130 75486
87137 73787 99604 09858
G3 87331 77352
G2 40110
G1 85742
ĐB 923316
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 4
1 0 6
2
3 0 1 7
4 2 5
5 2 4 8 8
6 5
7
8 6 7
9 4 5

Xổ số Ninh Thuận 06/12/2019

G8 82
G7 938
G6 1214 9993 7996
G5 5440
G4 90083 34717 91725
09095 38130 83046 47454
G3 56811 12395
G2 39775
G1 89562
ĐB 039885
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1 4 7
2 5
3 0 8
4 0 6
5 4
6 2
7 5
8 3 5
9 3 5 5 6

Xổ số Ninh Thuận 29/11/2019

G8 07
G7 129
G6 4817 4082 9136
G5 7847
G4 71569 47994 68539
68197 84822 50015 86815
G3 42642 64855
G2 18236
G1 85081
ĐB 895652
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5 5 7
2 2 9
3 6 6 9
4 2 7
5 2 5
6 9
7
8 1 2
9 4 7

Xổ số Ninh Thuận 22/11/2019

G8 42
G7 954
G6 2623 2785 2447
G5 3793
G4 13838 95311 40410
72658 48251 66464 29782
G3 35907 50008
G2 00296
G1 03392
ĐB 176854
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 7 8
1 0 1
2 3
3 8
4 7
5 1 4 4 8
6 4
7
8 2 5
9 2 3 6