Kết quả xổ số Ninh Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận 10/07/2020

G8 91
G7 835
G6 5387 6507 8270
G5 5776
G4 54351 12849 54352
10151 16215 46183 69552
G3 93643 01296
G2 99562
G1 38734
ĐB 043467
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 5;
2
3 4;5;
4 3;9;
5 1;1;2;2;
6 2;7;
7 6;
8 3;7;
9 6;

Xổ số Ninh Thuận 03/07/2020

G8 54
G7 157
G6 6690 4539 2013
G5 2278
G4 23099 51279 31224
93193 31738 91434 42588
G3 81163 62558
G2 59717
G1 19612
ĐB 466520
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;3;7;
2 4;
3 4;8;9;
4
5 7;8;
6 3;
7 8;9;
8 8;
9 3;9;

Xổ số Ninh Thuận 26/06/2020

G8 07
G7 378
G6 1421 6675 6440
G5 4083
G4 29384 08127 79689
44268 60044 79047 09458
G3 65526 71148
G2 54198
G1 71056
ĐB 613891
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 1;6;7;
3
4 4;7;8;
5 6;8;
6 8;
7 5;8;
8 3;4;9;
9 1; 8;

Xổ số Ninh Thuận 19/06/2020

G8 32
G7 100
G6 4914 1229 5609
G5 1210
G4 57617 06762 87268
20783 50745 87661 46218
G3 22923 22328
G2 95392
G1 21582
ĐB 998948
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 4;7;8;
2 3;8;9;
3
4 5;8;
5
6 1;2;8;
7
8 2;3;
9 2;