Kết quả xổ số Ninh Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận 16/08/2019

G8 42
G7 112
G6 6665 0895 6209
G5 7460
G4 32305 50783 54797
72748 98422 51373 51102
G3 89580 06296
G2 45040
G1 94424
ĐB 995653
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 2 5 9
1 2
2 2 4
3
4 0 8
5 3
6 0 5
7 3
8 0 3
9 5 6 7

Xổ số Ninh Thuận 09/08/2019

G8 74
G7 613
G6 8967 2777 1238
G5 3699
G4 70911 34236 75002
55431 54863 89318 52017
G3 91043 42534
G2 11441
G1 07498
ĐB 502323
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 2
1 1 3 7 8
2 3
3 1 4 6 8
4 1 3
5
6 3 7
7 7
8
9 8 9

Xổ số Ninh Thuận 02/08/2019

G8 81
G7 931
G6 8763 4777 9968
G5 5368
G4 19865 80210 36700
52290 78101 29847 29205
G3 36523 02647
G2 00416
G1 89638
ĐB 340383
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 0 1 5
1 0 6
2 3
3 1 8
4 7 7
5
6 3 5 8 8
7 7
8 3
9 0

Xổ số Ninh Thuận 26/07/2019

G8 91
G7 410
G6 5817 3217 1531
G5 5855
G4 33861 24433 85861
16851 99091 07762 52685
G3 46250 16852
G2 18218
G1 61691
ĐB 966697
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 0 7 7 8
2
3 1 3
4
5 0 1 2 5
6 1 1 2
7
8 5
9 1 1 7