Kết quả xổ số Sóc Trăng

Nội dung Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng 14/08/2019

G8 41
G7 754
G6 3204 5926 5408
G5 4307
G4 57367 45286 00310
51175 32811 59936 14091
G3 68525 40514
G2 24285
G1 91870
ĐB 671968
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 4 7 8
1 0 1 4
2 5 6
3 6
4
5 4
6 7 8
7 0 5
8 5 6
9 1

Xổ số Sóc Trăng 07/08/2019

G8 40
G7 569
G6 1960 8462 9815
G5 4346
G4 92722 19422 99805
10163 44403 01044 07429
G3 79373 21336
G2 02627
G1 15508
ĐB 320610
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 3 5 8
1 0 5
2 2 2 7 9
3 6
4 4 6
5
6 0 2 3 9
7 3
8
9

Xổ số Sóc Trăng 31/07/2019

G8 10
G7 168
G6 9031 5943 3842
G5 9517
G4 17690 23212 04624
35616 46598 61309 06567
G3 42664 77434
G2 08719
G1 04057
ĐB 678274
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 9
1 2 6 7 9
2 4
3 1 4
4 2 3
5 7
6 4 7 8
7 4
8
9 0 8

Xổ số Sóc Trăng 24/07/2019

G8 01
G7 095
G6 4160 5251 2048
G5 8176
G4 34743 55289 84673
10134 86835 14361 94293
G3 89213 91191
G2 79400
G1 14119
ĐB 210310
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 0
1 0 3 9
2
3 4 5
4 3 8
5 1
6 0 1
7 3 6
8 9
9 1 3 5