Kết quả xổ số Sóc Trăng

Nội dung Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng 22/01/2020

G8 23
G7 937
G6 7996 8938 5373
G5 8796
G4 12932 52747 75628
79569 69729 08770 86992
G3 60635 99164
G2 70857
G1 56202
ĐB 502669
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 2
1
2 8 9
3 2 5 7 8
4 7
5 7
6 4 9 9
7 0 3
8
9 2 6 6

Xổ số Sóc Trăng 15/01/2020

G8 65
G7 389
G6 1507 1300 8971
G5 9729
G4 45869 55044 22914
07387 64055 30274 47964
G3 85401 94502
G2 49299
G1 00904
ĐB 622712
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 0 1 2 4 7
1 2 4
2 9
3
4 4
5 5
6 4 9
7 1 4
8 7 9
9 9

Xổ số Sóc Trăng 08/01/2020

G8 82
G7 961
G6 6439 6577 9088
G5 7504
G4 05369 43368 56129
05540 41969 24739 01446
G3 40247 63443
G2 57886
G1 81275
ĐB 345092
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 4
1
2 9
3 9 9
4 0 3 6 7
5
6 1 8 9 9
7 5 7
8 6 8
9 2

Xổ số Sóc Trăng 01/01/2020

G8 85
G7 470
G6 0746 6564 3305
G5 5847
G4 13102 08938 93611
09951 92092 42130 39137
G3 72390 25842
G2 57135
G1 24155
ĐB 066758
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 2 5
1 1
2
3 0 5 7 8
4 2 6 7
5 1 5 8
6 4
7 0
8
9 0 2