Kết quả xổ số Sóc Trăng

Nội dung Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng 13/11/2019

G8 55
G7 399
G6 3044 6806 1796
G5 9821
G4 10551 26534 37927
33235 82693 45093 23885
G3 66814 90924
G2 63193
G1 34577
ĐB 129894
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 4
2 1 4 7
3 4 5
4 4
5 1
6
7 7
8 5
9 3 3 3 4 6 9

Xổ số Sóc Trăng 06/11/2019

G8 60
G7 420
G6 1467 1881 0213
G5 2837
G4 70199 82414 64394
13102 36036 02996 99641
G3 56760 72839
G2 84290
G1 62888
ĐB 307888
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 2
1 3 4
2 0
3 6 7 9
4 1
5
6 0 7
7
8 1 8 8
9 0 4 6 9

Xổ số Sóc Trăng 30/10/2019

G8 55
G7 916
G6 2880 9729 7255
G5 8711
G4 59406 55691 90507
68208 69667 91943 06372
G3 62155 89344
G2 94899
G1 43185
ĐB 397354
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 6 7 8
1 1 6
2 9
3
4 3 4
5 4 5 5
6 7
7 2
8 0 5
9 1 9

Xổ số Sóc Trăng 23/10/2019

G8 23
G7 340
G6 4243 7691 8935
G5 0707
G4 34244 79672 46079
68183 59917 39555 09763
G3 47901 16585
G2 29033
G1 96744
ĐB 555596
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSXSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU XSST gửi 8585
Đầu Loto
0 1 7
1 7
2
3 3 5
4 0 3 4 4
5 5
6 3
7 2 9
8 3 5
9 1 6