Kết quả xổ số Tiền Giang

Nội dung Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Xổ số Tiền Giang 19/01/2020

G8 72
G7 581
G6 3097 2686 4056
G5 2278
G4 38085 44782 87529
99621 12321 94576 84259
G3 11006 84715
G2 84077
G1 90838
ĐB 213779
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSXSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU XSTG gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 5
2 1 1 9
3 8
4
5 6 9
6
7 6 7 8 9
8 1 2 5 6
9 7

Xổ số Tiền Giang 12/01/2020

G8 39
G7 707
G6 7513 2989 2132
G5 2197
G4 42449 17565 36588
95222 97711 64737 00751
G3 03119 61929
G2 26391
G1 92471
ĐB 171328
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSXSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU XSTG gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1 1 3 9
2 2 8 9
3 2 7
4 9
5 1
6 5
7 1
8 8 9
9 1 7

Xổ số Tiền Giang 05/01/2020

G8 14
G7 859
G6 1640 3927 6784
G5 7034
G4 23122 83532 62210
47064 38482 58017 90735
G3 78578 69902
G2 13174
G1 90759
ĐB 507554
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSXSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU XSTG gửi 8585
Đầu Loto
0 2
1 0 7
2 2 7
3 2 4 5
4 0
5 4 9 9
6 4
7 4 8
8 2 4
9

Xổ số Tiền Giang 29/12/2019

G8 62
G7 835
G6 7397 2398 3545
G5 7157
G4 93657 97869 08326
38947 46265 00056 62345
G3 37526 23061
G2 72274
G1 68590
ĐB 369701
Chờ kết quả xổ số Tiền Giang : XSXSTG CHO gửi 8185
Số đẹp XSTG hôm nay : CAU XSTG gửi 8585
Đầu Loto
0 1
1
2 6 6
3 5
4 5 5 7
5 6 7 7
6 1 5 9
7 4
8
9 0 7 8