Kết quả xổ số Vĩnh Long

Nội dung Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long 06/12/2019

G8 28
G7 342
G6 1365 7828 7483
G5 8278
G4 69274 39203 02090
50671 57148 34082 64540
G3 40288 88285
G2 96565
G1 00811
ĐB 381142
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSXSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU XSVL gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 1
2 8
3
4 0 2 2 8
5
6 5 5
7 1 4 8
8 2 3 5 8
9 0

Xổ số Vĩnh Long 29/11/2019

G8 50
G7 408
G6 4698 2715 8558
G5 0044
G4 66449 70334 56222
69625 47945 13070 28907
G3 06707 46464
G2 59097
G1 89927
ĐB 525386
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSXSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU XSVL gửi 8585
Đầu Loto
0 7 7 8
1 5
2 2 5 7
3 4
4 4 5 9
5 8
6 4
7 0
8 6
9 7 8

Xổ số Vĩnh Long 22/11/2019

G8 05
G7 587
G6 6838 5587 8491
G5 6480
G4 52828 49444 44660
59995 97985 04664 31502
G3 11739 89119
G2 95825
G1 49662
ĐB 501300
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSXSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU XSVL gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2
1 9
2 5 8
3 8 9
4 4
5
6 0 2 4
7
8 0 5 7 7
9 1 5

Xổ số Vĩnh Long 15/11/2019

G8 95
G7 240
G6 3888 1075 1730
G5 9420
G4 29578 33454 74450
75761 98094 14431 25166
G3 32780 89430
G2 66275
G1 40295
ĐB 865438
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSXSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU XSVL gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 0
3 0 0 1 8
4 0
5 0 4
6 1 6
7 5 5 8
8 0 8
9 4 5