Kết Quả Xổ Số Miền Trung 03/11/2018

Nội dung Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 03/11/2018 mới nhất
Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
G8
54
73
G7
615
617
G6
0572
5401
1210
8556
6687
4109
G5
5434
1755
G4
68792
15344
61272
15900
24108
10390
15005
93097
35614
22670
16829
51771
59305
35528
G3
04088
28439
05244
52172
G2
57781
19325
G1
57623
59988
ĐB
370117
659229
Lấy kết quả xổ số Miền Trung: XSMT gửi 8585

Đầu

Gia Lai

Ninh Thuận

0 0 1 5 8 5 9
1 0 5 7 4 7
2 3 5 8 9 9
3 4 9
4 4 4
5 4 5 6
6
7 2 2 0 1 2 3
8 1 8 7 8
9 0 2 7
Bình Định
Mã: BDH
Quảng Bình
Mã: QB
Quảng Trị
Mã: QT
G8
73
46
04
G7
319
929
817
G6
3712
1122
4236
6078
6337
1122
5880
6773
9166
G5
5755
0108
6478
G4
89018
42680
18520
16712
68518
22833
66796
65001
88671
34995
32547
72356
52014
93342
34344
67629
47398
38739
37035
36814
47496
G3
37132
14785
21614
52563
59717
16222
G2
16175
09453
42492
G1
34504
47115
99486
ĐB
592806
646758
800850
Lấy kết quả xổ số Miền Trung: XSMT gửi 8585

Đầu

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

0 4 6 1 8 4
1 2 2 8 8 9 4 4 5 4 7 7
2 0 2 2 9 2 9
3 2 3 6 7 5 9
4 2 6 7 4
5 5 3 6 8 0
6 3 6
7 3 5 1 8 3 8
8 0 5 0 6
9 6 5 2 6 8
Khánh Hòa
Mã: KH
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
65
56
G7
815
352
G6
1207
6045
3486
1448
0815
8854
G5
1118
0229
G4
20444
10402
70918
01344
26658
29684
74865
69817
00630
87278
97395
80794
58712
80110
G3
28753
73324
51978
89929
G2
95408
98087
G1
13179
08410
ĐB
642675
289956
Lấy kết quả xổ số Miền Trung: XSMT gửi 8585

Đầu

Khánh Hòa

Đà Nẵng

0 2 7 8
1 5 8 8 0 0 2 5 7
2 4 9 9
3 0
4 4 4 5 8
5 3 8 2 4 6 6
6 5 5
7 5 9 8 8
8 4 6 7
9 4 5
DakLak
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
G8
62
02
G7
512
198
G6
3254
3843
4061
5216
0196
4863
G5
5165
2024
G4
25515
20426
36366
28041
72335
49267
15626
18795
82448
21071
52453
82436
62176
93684
G3
98162
67946
34092
78042
G2
11951
39375
G1
63053
07288
ĐB
793599
456628
Lấy kết quả xổ số Miền Trung: XSMT gửi 8585

Đầu

DakLak

Quảng Nam

0 2
1 2 5 6
2 6 6 4 8
3 5 6
4 1 3 6 2 8
5 1 3 4 3
6 1 2 2 5 6 7 3
7 1 5 6
8 4 8
9 9 2 5 6 8
Phú Yên
Mã: PY
ThừaThiênHuế
Mã: TTH
G8
48
89
G7
607
348
G6
5804
0436
1672
8575
9410
0400
G5
1338
0083
G4
44138
74519
03708
84810
27454
06752
99869
24906
17922
30469
91697
83520
00127
46964
G3
06638
47921
67964
07301
G2
57631
51351
G1
03414
84290
ĐB
133368
065667
Lấy kết quả xổ số Miền Trung: XSMT gửi 8585

Đầu

Phú Yên

ThừaThiênHuế

0 4 7 8 0 1 6
1 0 4 9 0
2 1 0 2 7
3 1 6 8 8 8
4 8 8
5 2 4 1
6 8 9 4 4 7 9
7 2 5
8 3 9
9 0 7