NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua
Vòng loại Euro 2020 (FB EUVL gửi 8785)
15/11  00:00   T.N.Kỳ vs Iceland  0 : 3/4 0.91 -0.99 0 : 1/4 0.92 0.98 2 1/2 -0.94 0.84 1 -0.92 0.81 1.70 3.85 5.00
15/11  02:45   Albania vs Andorra  0 : 1 3/4 1.00 0.91 0 : 3/4 0.91 0.99 2 1/2 0.92 0.98 1 0.84 -0.94 1.18 6.30 21.00
15/11  02:45   Séc vs Kosovo  0 : 3/4 0.89 -0.97 0 : 1/4 0.88 -0.98 2 1/2 0.83 -0.93 1 0.89 -0.99 1.68 4.00 4.80
15/11  02:45   Anh vs Montenegro  0 : 3 -0.99 0.91 0 : 1 1/4 0.96 0.94 3 3/4 0.94 0.96 1 1/2 0.86 -0.96 1.06 13.50 31.00
15/11  02:45   Pháp vs Moldova  0 : 4 0.93 0.91 0 : 1 3/4 0.92 0.92 4 1/2 0.96 0.86 2 -0.96 0.78 1.01 13.00 17.50
15/11  02:45   B.D.Nha vs Lithuania  0 : 3 3/4 0.98 0.86 0 : 1 1/2 0.91 0.93 4 1/4 0.93 0.89 1 3/4 0.91 0.91 1.01 12.50 18.50
15/11  02:45   Serbia vs Luxembourg  0 : 2 1/4 0.97 0.94 0 : 3/4 0.71 -0.84 3 0.85 -0.95 1 1/4 0.95 0.95 1.13 8.40 20.00
CONCACAF Nations League (FB CCFNL gửi 8785)
15/11  05:00   St.Kitts and Nevis vs Grenada  0 : 1/4 0.82 -0.98 0 : 1/4 -0.85 0.67 2 1/4 0.98 0.84 1 -0.91 0.72 2.06 3.15 3.15
15/11  06:00   Belize vs French Guiana  1/4 : 0 0.80 -0.96 0 : 0 1.00 0.84 2 3/4 1.00 0.82 1 0.77 -0.95 2.63 3.45 2.22
15/11  08:00   Martinique vs Honduras  1/4 : 0 0.83 -0.99 0 : 0 -0.90 0.73 2 1/4 -0.94 0.76 3/4 0.72 -0.91 2.86 3.15 2.22
15/11  10:00   Curacao vs Costa Rica  1/4 : 0 0.97 0.87 1/4 : 0 0.63 -0.83 2 1/4 -0.94 0.76 3/4 0.72 -0.91 3.05 3.10 2.12
Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785)
14/11  20:00   Dynamo Dresden vs Chemnitzer  0 : 3/4 0.97 0.87 0 : 1/4 0.91 0.93 3 1/4 0.93 0.89 1 1/4 0.84 0.98 1.76 3.90 3.40
14/11  20:00   Duisburg vs De Graafschap  0 : 1/4 0.87 0.97 0 : 1/4 -0.88 0.70 3 1/4 -0.99 0.81 1 1/4 0.90 0.92 2.07 3.70 2.73
14/11  20:00   Unterhaching vs Jahn Regensburg  0 : 0 0.91 0.93 0 : 0 0.91 0.93 3 0.82 1.00 1 1/4 0.90 0.92 2.35 3.70 2.35
14/11  20:00   Zurich vs Vaduz  0 : 1 -0.97 0.81 0 : 1/4 0.79 -0.95 3 1/2 1.00 0.82 1 1/2 -0.96 0.78 1.58 4.25 3.95
14/11  21:00   Bochum vs Vik.Koln  0 : 1/2 0.95 0.89 0 : 1/4 -0.98 0.82 3 1/4 0.95 0.87 1 1/4 0.86 0.96 1.90 3.75 3.05
14/11  21:00   Karlsruher vs Aarau  0 : 1/2 0.88 0.96 0 : 1/4 -0.98 0.82 3 0.95 0.87 1 1/4 -0.99 0.81 1.82 3.70 3.35
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785)
14/11  23:30   Qatar vs Singapore  0 : 2 1/2 0.99 0.91 0 : 1 0.90 1.00 3 3/4 1.00 0.88 1 1/2 0.91 0.97 1.09 7.90 13.50
15/11  00:00   Bulgaria vs Paraguay  1/4 : 0 -0.99 0.89 1/4 : 0 0.72 -0.85 2 1/4 0.92 0.96 1 -0.93 0.81 3.50 3.30 2.16
15/11  00:00   Ukraina vs Estonia  0 : 2 -0.99 0.89 0 : 3/4 0.88 -0.98 2 3/4 0.81 -0.93 1 1/4 -0.92 0.79 1.19 6.90 15.50
15/11  02:45   Ireland vs New Zealand  0 : 1 1/4 -0.96 0.86 0 : 1/2 0.99 0.91 2 1/2 0.94 0.94 1 0.89 0.99 1.42 4.50 8.00
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785)
15/11  05:10   Independiente vs Newells Old Boys  0 : 1/2 0.89 -0.99 0 : 1/4 -0.93 0.82 2 0.92 0.96 3/4 0.88 1.00 1.88 3.10 4.10
VLWC KV Châu Á (FB WA gửi 8785)
14/11  17:30   Myanmar vs Tajikistan  1 : 0 -0.93 0.76 1/2 : 0 0.80 -0.96 2 1/2 0.90 0.92 1 0.91 0.91 6.00 4.20 1.44
14/11  18:00   Maldives vs Philippines  1 : 0 -0.93 0.77 1/2 : 0 0.79 -0.95 2 1/2 0.95 0.87 1 1.00 0.82 6.30 4.10 1.43
14/11  18:00   Turkmenistan vs Triều Tiên  0 : 0 0.92 0.92 0 : 0 0.93 0.91 2 0.87 0.95 3/4 0.81 -0.99 2.58 3.10 2.58
14/11  18:15   Kyrgyzstan vs Nhật Bản  2 : 0 0.91 0.93 3/4 : 0 -0.93 0.77 3 1/4 0.96 0.86 1 1/4 0.81 -0.99 11.50 6.50 1.16
14/11  19:00   Hồng Kông vs Bahrain  1 1/4 : 0 0.99 0.85 1/2 : 0 0.91 0.93 2 3/4 0.92 0.90 1 0.71 -0.90 7.00 4.60 1.35
14/11  19:00   Uzbekistan vs Arập Xêut  0 : 1/2 0.95 0.89 0 : 1/4 -0.86 0.68 2 0.90 0.92 3/4 0.86 0.96 1.93 3.15 3.80
14/11  19:45   Malaysia vs Thái Lan  1/2 : 0 0.94 0.90 1/4 : 0 0.79 -0.95 2 1/2 0.86 0.96 1 0.93 0.89 3.50 3.55 1.89
14/11  20:00   Lebanon vs Hàn Quốc  1 1/4 : 0 -0.95 0.79 1/2 : 0 0.95 0.89 2 1/4 0.91 0.91 1 -0.95 0.77 9.50 4.55 1.29
14/11  20:00   Việt Nam vs UAE  0 : 0 0.79 -0.95 0 : 0 0.88 0.96 2 0.94 0.88 3/4 0.92 0.90 2.41 3.05 2.80
14/11  21:00   Afghanistan vs Ấn Độ  0 : 0 0.86 0.98 0 : 0 0.89 0.95 2 1/2 0.99 0.83 1 0.96 0.86 2.47 3.25 2.57
14/11  21:00   Syria vs Trung Quốc  1/4 : 0 -0.99 0.83 1/4 : 0 0.64 -0.83 2 0.88 0.94 3/4 0.90 0.92 3.35 3.10 2.09
14/11  22:00   Iraq vs Iran  3/4 : 0 0.90 0.94 1/4 : 0 0.92 0.92 1 3/4 0.79 -0.97 3/4 0.96 0.86 5.20 3.15 1.69
14/11  22:00   Oman vs Bangladesh  0 : 3 0.81 -0.97 0 : 1 1/4 0.85 0.99 3 3/4 0.97 0.85 1 1/2 0.81 -0.99 1.03 12.00 21.00
14/11  22:00   Yemen vs Palestine  3/4 : 0 0.87 0.97 1/4 : 0 0.94 0.90 2 1/2 -0.98 0.80 1 0.98 0.84 4.15 3.55 1.73
14/11  23:00   Jordan vs Australia  3/4 : 0 0.87 0.97 1/4 : 0 0.82 -0.98 2 1/4 0.91 0.91 3/4 0.68 -0.88 4.40 3.45 1.72
14/11  23:00   Kuwait vs Đài Loan  0 : 3 -0.97 0.81 0 : 1 1/4 -0.99 0.83 3 1/2 0.89 0.93 1 1/2 0.92 0.90 1.04 11.00 21.00
Vòng loại African Cup 2021 (FB CAFVL gửi 8785)
14/11  23:00   Mozambique vs Rwanda  0 : 1/4 0.85 0.99 0 : 1/4 -0.88 0.70 2 1/4 -0.97 0.79 3/4 0.74 -0.93 2.09 3.10 3.15
14/11  23:00   Ai Cập vs Kenya  0 : 1 1/2 -0.93 0.76 0 : 1/2 0.78 -0.94 2 1/2 0.98 0.84 1 0.94 0.88 1.28 4.50 8.50
14/11  23:00   Togo vs Comoros  0 : 1 0.90 0.94 0 : 1/4 0.70 -0.88 2 1/4 -0.99 0.81 3/4 0.71 -0.90 1.45 3.75 6.10
15/11  02:00   Mali vs Guinea  0 : 1/2 0.98 0.86 0 : 1/4 -0.83 0.64 2 -0.97 0.79 3/4 0.87 0.95 1.96 2.97 3.65
15/11  02:00   Algeria vs Zambia  0 : 1 1/4 0.89 0.95 0 : 1/2 -0.96 0.80 2 1/4 0.85 0.97 1 -0.94 0.76 1.32 4.25 7.70
15/11  02:00   CHDC Congo vs Gabon  0 : 3/4 0.98 0.86 0 : 1/4 -0.97 0.81 2 0.96 0.86 3/4 0.82 1.00 1.72 3.15 4.55
15/11  02:00   Ghana vs Nam Phi  0 : 1/2 0.91 0.93 0 : 1/4 -0.92 0.75 2 -0.93 0.75 3/4 0.93 0.89 1.90 2.95 3.95
Cúp Argentina (FB ARGC gửi 8785)
15/11  03:00   C. Cordoba SdE vs Lanus  3/4 : 0 0.86 -0.96 1/4 : 0 0.86 -0.96 2 0.95 0.93 3/4 0.86 -0.98 4.90 3.20 1.76
15/11  07:10   River Plate vs Estudiantes BsAs  0 : 1 3/4 0.86 -0.96 0 : 3/4 0.90 1.00 2 3/4 0.94 0.94 1 1/4 -0.87 0.73 1.19 6.10 13.00
U17 Thế Giới (FB WC17 gửi 8785)
15/11  02:30   Mexico U17 vs Hà Lan U17  3/4 : 0 0.98 0.86 1/4 : 0 -0.99 0.83 3 1/4 -0.99 0.81 1 1/4 0.88 0.94 3.90 4.05 1.62
15/11  06:00   Brazil U17 vs Pháp U17  1/2 : 0 0.83 -0.99 1/4 : 0 0.73 -0.90 2 3/4 0.97 0.85 1 0.74 -0.93 3.05 3.45 1.99
Vòng loại U19 Châu Âu (FB EU19VL gửi 8785)
14/11  19:00   Thụy Sỹ U19 vs Ireland U19  0 : 1/4 0.94 0.90 0 : 0 0.73 -0.90 2 3/4 0.78 -0.96 1 1/4 -0.97 0.79 2.14 3.55 2.70
Vòng loại U21 Châu Âu (FB EU21VL gửi 8785)
14/11  19:00   Armenia U21 vs Ireland U21  3/4 : 0 -0.97 0.81 1/4 : 0 -0.97 0.81 2 3/4 -0.99 0.81 1 0.78 -0.96 4.25 3.65 1.63
14/11  21:00   Azerbaijan U21 vs Liechtenstein U21  0 : 1 3/4 0.85 0.99 0 : 3/4 0.91 0.93 3 1/4 0.89 0.93 1 1/2 -0.95 0.77 1.20 5.70 8.70
14/11  23:30   Lithuania U21 vs Croatia U21  1 1/2 : 0 0.83 -0.99 1/2 : 0 0.99 0.85 2 3/4 0.90 0.92 1 1/4 -0.90 0.71 7.20 4.70 1.30
15/11  00:30   Israel U21 vs Montenegro U21  0 : 3/4 0.86 0.98 0 : 1/4 0.86 0.98 2 3/4 0.96 0.86 1 0.73 -0.92 1.66 3.65 4.05
15/11  01:00   Romania U21 vs Phần Lan U21  0 : 1 0.93 0.91 0 : 1/2 -0.90 0.73 2 1/2 0.81 -0.99 1 0.78 -0.96 1.49 4.00 5.00
15/11  01:45   T.B.Nha U21 vs Macedonia U21  0 : 2 3/4 0.89 0.95 0 : 1 1/4 -0.98 0.82 3 3/4 0.89 0.93 1 3/4 -0.97 0.79 1.05 9.30 16.50
Giao Hữu U19 (FB GHU19 gửi 8785)
15/11  01:00   Hà Lan U19 vs Séc U19  0 : 1 1/2 0.99 0.85 0 : 1/2 0.86 0.98 3 1/4 1.00 0.82 1 1/4 0.87 0.95 1.32 4.85 6.30
Giao Hữu U20 (FB GHU20 gửi 8785)
14/11  22:00   B.D.Nha U20 vs Anh U20  0 : 0 0.89 0.95 0 : 0 0.94 0.90 2 1/2 0.98 0.84 1 0.94 0.88 2.42 3.30 2.47
14/11  22:00   Ba Lan U20 vs Thụy Sỹ U20  0 : 1/4 -0.95 0.79 0 : 0 0.80 -0.96 2 3/4 0.85 0.97 1 1/4 -0.93 0.75 2.23 3.50 2.60
Giao Hữu U21 (FB GHU21 gửi 8785)
15/11  00:30   B.D.Nha U21 vs Slovenia U21  0 : 1 0.76 -0.93 0 : 1/2 -0.99 0.83 3 -0.99 0.81 1 1/4 -0.97 0.79 1.42 4.30 5.40
Giao Hữu U23 (FB GHU23 gửi 8785)
15/11  00:15   Brazil U23 vs Mỹ U23  0 : 1 1/4 -0.97 0.81 0 : 1/2 -0.95 0.79 3 0.90 0.92 1 1/4 0.99 0.83 1.41 4.40 5.40
XEM THÊM
Arsenal sáng cửa chiêu mộ “khát khao” của Emery

Arsenal sáng cửa chiêu mộ “khát khao” của Emery

18-10-19

Một trong những mục tiêu Arsenal quan tâm trên TTCN hiện bỏ ngỏ tương lai.

Inter Milan nhận tin buồn trước trận đại chiến với Barca
Inter Milan nhận tin buồn trước trận đại chiến với Barca

02-10-19

5 điểm nhấn Barcelona 2-1 Villarreal
5 điểm nhấn Barcelona 2-1 Villarreal

25-09-19

Nhận định tỷ lệ trận West Ham United vs Newcastle United (22h00 ngày 2/11)

Nhận định tỷ lệ trận West Ham United vs Newcastle United (22h00 ngày 2/11)

02-11-19

Nhận định, thông tin tỷ lệ, ý kiến chuyên gia, dự đoán bóng đá West Ham United vs Newcastle United vào lúc 22h00 ngày 2/11 thuộc vòng 11 Ngoại Hạng Anh.

Nhận đinh kèo Châu Á trận Spezia vs Chievo (3h00 ngày 2/11)
Nhận đinh kèo Châu Á trận Spezia vs Chievo (3h00 ngày 2/11)

01-11-19

Nhận định Pacos de Ferreira vs Sporting CP (2h45 ngày 1/11)
Nhận định Pacos de Ferreira vs Sporting CP (2h45 ngày 1/11)

31-10-19

Đặc biệt 29618
Giải nhất 14439
Giải nhì 14754 71727
Giải ba 16445 65808 65150
77516 99368 30929
Giải tư 1548 2797 3776 0728
Giải năm 2679 1138 0407
7983 8706 8165
Giải sáu 194 980 167
Giải bảy 94 68 81 75
Khánh Hòa
Mã: KH
Đà Nẵng
Mã: DNG
G8
84
87
G7
304
038
G6
1380
1651
5879
0108
6385
9511
G5
0493
7739
G4
14892
97330
69522
45581
39393
19336
61637
86953
02420
83674
52598
04385
14586
24082
G3
29635
66811
67463
24160
G2
45690
96570
G1
93557
63067
ĐB
259470
673582
Đồng Nai
Mã: DN
Sóc Trăng
Mã: ST
Cần Thơ
Mã: CT
G8
24
55
36
G7
342
399
183
G6
8016
5111
3740
3044
6806
1796
2138
6831
3384
G5
0700
9821
8937
G4
08868
37839
95549
32553
77777
29252
16286
10551
26534
37927
33235
82693
45093
23885
42624
59864
90699
06074
32482
19913
92009
G3
30547
70514
66814
90924
62133
75407
G2
80275
63193
91453
G1
94435
34577
64349
ĐB
498496
129894
126367