Kết quả xổ số Bình Định

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Định

Xổ số Bình Định 15/11/2018

G8 60
G7 062
G6 6055 9046 9389
G5 9549
G4 40043 93198 98671
56373 40865 95699 26405
G3 63857 35351
G2 67076
G1 30598
ĐB 354745
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 5
1
2
3
4 3 5 6 9
5 1 5 7
6 2 5
7 1 3 6
8 9
9 8 8 9

Xổ số Bình Định 08/11/2018

G8 19
G7 219
G6 7020 1901 9685
G5 1156
G4 89384 23685 56423
14987 76203 90165 09888
G3 24268 57264
G2 32348
G1 47827
ĐB 296527
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3
1 9
2 0 3 7 7
3
4 8
5 6
6 4 5 8
7
8 4 5 5 7 8
9

Xổ số Bình Định 01/11/2018

G8 73
G7 319
G6 3712 1122 4236
G5 5755
G4 89018 42680 18520
16712 68518 22833 66796
G3 37132 14785
G2 16175
G1 34504
ĐB 592806
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 4 6
1 2 2 8 8 9
2 0 2
3 2 3 6
4
5 5
6
7 5
8 0 5
9 6

Xổ số Bình Định 25/10/2018

G8 51
G7 190
G6 5639 5926 2924
G5 8995
G4 85432 28479 87212
90000 00370 29944 56150
G3 18987 55898
G2 94017
G1 63699
ĐB 045673
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 0
1 2 7
2 4 6
3 2 9
4 4
5 0
6
7 0 3 9
8 7
9 0 5 8 9