Kết quả xổ số Bình Định

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Định

Xổ số Bình Định 09/07/2020

G8 36
G7 835
G6 2824 3763 6517
G5 9643
G4 65798 85507 26712
92901 07534 34651 60625
G3 57207 70355
G2 03269
G1 17640
ĐB 793105
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSXSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU XSBDH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5; 7;7;
1 2;7;
2 4;5;
3 4;5;
4 3;
5 1;5;
6 3;9;
7
8
9 8;

Xổ số Bình Định 02/07/2020

G8 37
G7 931
G6 5790 7404 8172
G5 0367
G4 01165 23250 29303
90085 99717 67600 42072
G3 92979 60102
G2 18595
G1 70950
ĐB 045486
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSXSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU XSBDH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;4;
1 7;
2
3 1;
4
5
6 5;7;
7 2;2;9;
8 5;6;
9 5;

Xổ số Bình Định 25/06/2020

G8 98
G7 525
G6 4940 8904 0818
G5 1877
G4 61377 66460 58859
70762 59787 71593 97455
G3 17112 74092
G2 60846
G1 65279
ĐB 405653
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSXSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU XSBDH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;8;
2 5;
3
4 6;
5 3; 5;9;
6 2;
7 7;7;9;
8 7;
9 2;3;

Xổ số Bình Định 18/06/2020

G8 44
G7 702
G6 7833 2423 2209
G5 9712
G4 80180 36090 54951
98507 46911 09579 07569
G3 39546 12585
G2 24059
G1 07343
ĐB 330985
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSXSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU XSBDH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;9;
1 1;2;
2 3;
3 3;
4 3;6;
5 1;9;
6 9;
7 9;
8 5; 5;
9