Kết quả xổ số Bình Định

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Định

Xổ số Bình Định 22/10/2020

G8 27
G7 348
G6 9039 6974 6360
G5 1317
G4 43304 91939 75897
92042 66340 84777 44074
G3 20041 36499
G2 28258
G1 13073
ĐB 687395
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSXSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU XSBDH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 7;
2
3 9;9;
4 1;2;8;
5 8;
6
7 3;4;4;7;
8
9 5; 7;9;

Xổ số Bình Định 15/10/2020

G8 46
G7 261
G6 6368 4491 5950
G5 7309
G4 17792 18911 82205
34965 84258 66700 27617
G3 72638 36725
G2 43603
G1 58497
ĐB 962327
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSXSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU XSBDH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;5;9;
1 1;7;
2 5;7;
3 8;
4
5 8;
6 1;5;8;
7
8
9 1;2;7;

Xổ số Bình Định 08/10/2020

G8 43
G7 488
G6 4305 0373 3633
G5 1910
G4 50537 60349 32243
11585 87204 65931 15503
G3 76120 46249
G2 61635
G1 94085
ĐB 603903
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSXSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU XSBDH gửi 8585
Đầu Loto
0 3; 3;4;5;
1
2
3 1;3;5;7;
4 3;9;9;
5
6
7 3;
8 5;5;8;
9

Xổ số Bình Định 01/10/2020

G8 87
G7 293
G6 5819 0830 7669
G5 9299
G4 44515 43108 59648
91329 09534 45345 27623
G3 96170 27583
G2 33235
G1 71488
ĐB 700648
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSXSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU XSBDH gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 5;9;
2 3;9;
3 4;5;
4 5;8; 8;
5
6 9;
7
8 3;8;
9 3;9;