Kết quả xổ số Bình Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 06/08/2020

G8 85
G7 001
G6 1712 0170 3655
G5 4148
G4 07287 81558 06766
26172 72494 90377 53854
G3 48632 77284
G2 73569
G1 08900
ĐB 066008
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSXSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU XSBTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1 2;
2
3 2;
4 8;
5 4;5;8;
6 6;9;
7 2;7;
8 4;7;
9 4;

Xổ số Bình Thuận 30/07/2020

G8 87
G7 713
G6 0497 9106 4491
G5 9304
G4 45518 07891 21183
88221 34206 99628 17098
G3 25152 24194
G2 90179
G1 21233
ĐB 205085
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSXSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU XSBTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;6;
1 3;8;
2 1;8;
3 3;
4
5 2;
6
7 9;
8 3;5;
9 1;1;4;7;8;

Xổ số Bình Thuận 23/07/2020

G8 35
G7 788
G6 5827 4105 4619
G5 6442
G4 59633 19001 34632
19395 30151 58157 39947
G3 03186 67427
G2 70361
G1 37166
ĐB 898948
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSXSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU XSBTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;
1 9;
2 7;7;
3 2;3;
4 2;7;8;
5 1;7;
6 1;6;
7
8 6;8;
9 5;

Xổ số Bình Thuận 16/07/2020

G8 17
G7 689
G6 2431 6227 8586
G5 2312
G4 38341 62124 37702
80189 59729 31992 82469
G3 02749 56103
G2 39566
G1 72368
ĐB 541757
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSXSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU XSBTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;
1 2;
2 4;7;9;
3 1;
4 1;9;
5 7;
6 6;8;9;
7
8 6;9;9;
9 2;