Kết quả xổ số Bình Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 22/10/2020

G8 93
G7 284
G6 6208 7696 1335
G5 4053
G4 19837 40359 12160
37877 05802 70886 73399
G3 75877 06144
G2 90965
G1 20476
ĐB 395251
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSXSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU XSBTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;8;
1
2
3 5;7;
4 4;
5 1; 3;9;
6 5;
7 6;7;7;
8 4;6;
9 6;9;

Xổ số Bình Thuận 15/10/2020

G8 33
G7 342
G6 5821 2793 9588
G5 8689
G4 88095 64260 13324
00610 26633 44668 12969
G3 11931 60846
G2 84773
G1 50760
ĐB 918227
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSXSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU XSBTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 1;4;7;
3 1;3;
4 2;6;
5
6 8;9;
7 3;
8 8;9;
9 3;5;

Xổ số Bình Thuận 08/10/2020

G8 23
G7 980
G6 5841 0703 0909
G5 6757
G4 00899 64495 73554
62831 74899 56826 09682
G3 05902 78221
G2 95061
G1 64543
ĐB 528144
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSXSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU XSBTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;9;
1
2 1;6;
3 1;
4 1;3;4;
5 4;7;
6 1;
7
8 2;
9 5;9;9;

Xổ số Bình Thuận 01/10/2020

G8 58
G7 903
G6 4850 0701 8949
G5 4366
G4 61753 85489 92756
80204 28750 08782 94199
G3 40685 31386
G2 76342
G1 07049
ĐB 627304
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSXSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU XSBTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;4; 4;
1
2
3
4 2;9;9;
5 3;6;
6 6;
7
8 2;5;6;9;
9 9;