Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Nội dung Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Xổ số Hồ Chí Minh 21/06/2021

G8 66
G7 205
G6 2705 9030 7944
G5 8227
G4 90510 07492 61888
52573 38138 58514 46855
G3 35538 14870
G2 60803
G1 33208
ĐB 373557
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSXSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU XSHCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3;5;5;8;
1 4;
2 7;
3 8;8;
4 4;
5 5;7;
6
7 3;
8 8;
9 2;

Xổ số Hồ Chí Minh 19/06/2021

G8 68
G7 164
G6 5490 1672 7159
G5 6198
G4 20399 15976 61345
32703 07790 12787 14289
G3 53233 05269
G2 69334
G1 01152
ĐB 664980
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSXSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU XSHCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1
2
3 3;4;
4 5;
5 2;9;
6 4;9;
7 2;6;
8 7;9;
9 8;9;

Xổ số Hồ Chí Minh 14/06/2021

G8 40
G7 161
G6 9867 7393 1212
G5 0141
G4 97508 77506 86064
74161 86971 90560 23536
G3 75585 03527
G2 97226
G1 79195
ĐB 546072
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSXSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU XSHCM gửi 8585
Đầu Loto
0 6;8;
1 2;
2 6;7;
3 6;
4 1;
5
6 1;1;4;7;
7 1;2;
8 5;
9 3;5;

Xổ số Hồ Chí Minh 12/06/2021

G8 04
G7 188
G6 2763 1913 7957
G5 9506
G4 27987 47741 63069
31967 26228 18272 45361
G3 97087 32917
G2 82353
G1 61608
ĐB 062117
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSXSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU XSHCM gửi 8585
Đầu Loto
0 6;8;
1 3;7; 7;
2 8;
3
4 1;
5 3;7;
6 1;3;7;9;
7 2;
8 7;7;8;
9