Kết quả xổ số Kiên Giang

Nội dung Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang 25/10/2020

G8 65
G7 493
G6 7341 6335 6033
G5 1107
G4 90358 13084 51590
94767 15759 31232 69203
G3 68411 46222
G2 62313
G1 58234
ĐB 032941
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;
1 1;3;
2 2;
3 2;3;4;5;
4 1; 1;
5 8;9;
6 7;
7
8 4;
9 3;

Xổ số Kiên Giang 18/10/2020

G8 69
G7 456
G6 8495 5012 7454
G5 8270
G4 38401 83482 99741
30756 97044 57058 25394
G3 73283 14339
G2 70711
G1 27817
ĐB 111398
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;2;7;
2
3 9;
4 1;4;
5 4;6;6;8;
6
7
8 2;3;
9 4;5;8;

Xổ số Kiên Giang 11/10/2020

G8 42
G7 383
G6 8130 0036 9841
G5 5347
G4 75601 07253 80925
32962 00881 51171 13025
G3 28287 18513
G2 55002
G1 69263
ĐB 770260
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;
1 3;
2 5;5;
3 6;
4 1;7;
5 3;
6 2;3;
7 1;
8 1;3;7;
9

Xổ số Kiên Giang 04/10/2020

G8 02
G7 192
G6 9658 6333 1794
G5 4179
G4 79462 01843 71282
02790 67243 81877 67298
G3 44688 73495
G2 26774
G1 02008
ĐB 520321
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1
2 1;
3 3;
4 3;3;
5 8;
6 2;
7 4;7;9;
8 2;8;
9 2;4;5;8;