Kết quả xổ số Kiên Giang

Nội dung Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang 09/08/2020

G8 93
G7 519
G6 8025 1603 6579
G5 7352
G4 95735 60976 45045
20276 64299 20850 56240
G3 67331 75323
G2 53143
G1 46558
ĐB 672889
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 9;
2 3;5;
3 1;5;
4 3;5;
5 2;8;
6
7 6;6;9;
8 9;
9 9;

Xổ số Kiên Giang 02/08/2020

G8 41
G7 764
G6 0162 4093 1160
G5 2894
G4 00597 63733 77274
29389 85246 46614 66285
G3 80847 38640
G2 06903
G1 31351
ĐB 353027
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 4;
2 7;
3 3;
4 6;7;
5 1;
6 2;4;
7 4;
8 5;9;
9 3;4;7;

Xổ số Kiên Giang 26/07/2020

G8 69
G7 591
G6 9878 6002 7091
G5 4637
G4 33841 47944 80359
76207 74269 73144 92578
G3 74624 83199
G2 01912
G1 46678
ĐB 448426
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;
1 2;
2 4;6;
3 7;
4 1;4;4;
5 9;
6 9;
7 8;8;8;
8
9 1;1;9;

Xổ số Kiên Giang 19/07/2020

G8 45
G7 814
G6 0803 3020 5456
G5 4790
G4 97339 17133 60906
80973 24075 55715 98885
G3 00477 98315
G2 27170
G1 22402
ĐB 663642
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;6;
1 4;5;5;
2
3 3;9;
4 2;
5 6;
6
7 3;5;7;
8 5;
9