Kết quả xổ số Kiên Giang

Nội dung Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang 20/06/2021

G8 39
G7 960
G6 7501 2552 4468
G5 5579
G4 02143 58713 92107
89380 15624 52416 11151
G3 63006 30663
G2 38993
G1 90251
ĐB 217073
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;7;
1 3;6;
2 4;
3
4 3;
5 1;1;2;
6 3;8;
7 3; 9;
8
9 3;

Xổ số Kiên Giang 13/06/2021

G8 54
G7 142
G6 2166 4400 2118
G5 0680
G4 67784 59353 53503
49015 51459 16392 80188
G3 59677 75811
G2 81530
G1 86228
ĐB 219699
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 1;5;8;
2 8;
3
4 2;
5 3;9;
6 6;
7 7;
8 4;8;
9 2;9;

Xổ số Kiên Giang 06/06/2021

G8 52
G7 658
G6 0430 7979 5281
G5 3535
G4 79108 00609 16500
34105 47136 01664 33079
G3 12442 38587
G2 74440
G1 26574
ĐB 745670
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 5;8;9;
1
2
3 5;6;
4 2;
5 8;
6 4;
7 4;9;9;
8 1;7;
9

Xổ số Kiên Giang 30/05/2021

G8 74
G7 127
G6 0879 7724 9594
G5 4815
G4 20286 66276 87106
02267 79604 09424 25960
G3 71245 40690
G2 51816
G1 65237
ĐB 317456
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSXSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU XSKG gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 5;6;
2 4;4;7;
3 7;
4 5;
5 6;
6 7;
7 6;9;
8 6;
9 4;