Kết quả xổ số Ninh Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận 24/05/2024

G8 72
G7 512
G6 2272 0302 2313
G5 5712
G4 74442 03039 79493
02131 84448 48641 95921
G3 53581 78232
G2 95710
G1 24585
ĐB 052482
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 2;2;3;
2 1;
3 1;2;9;
4 1;2;8;
5
6
7 2;
8 1;2; 5;
9 3;

Xổ số Ninh Thuận 17/05/2024

G8 93
G7 403
G6 3972 5138 3608
G5 2903
G4 26144 19889 24927
37656 23717 11012 04227
G3 52537 14967
G2 16895
G1 17518
ĐB 886604
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;3;4; 8;
1 2;7;8;
2 7;7;
3 7;8;
4 4;
5 6;
6 7;
7 2;
8 9;
9 5;

Xổ số Ninh Thuận 10/05/2024

G8 68
G7 183
G6 0741 1034 8006
G5 3109
G4 85886 05759 13080
15525 26576 88259 06056
G3 48617 24844
G2 37606
G1 81486
ĐB 835554
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 6;6;9;
1 7;
2 5;
3 4;
4 1;4;
5 4; 6;9;9;
6
7 6;
8 3;6;6;
9

Xổ số Ninh Thuận 03/05/2024

G8 16
G7 256
G6 6457 0743 7041
G5 1583
G4 30299 60276 45800
33026 57353 67776 05632
G3 44252 28015
G2 31911
G1 41117
ĐB 920918
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;5;7;8;
2 6;
3 2;
4 1;3;
5 2;3;6;7;
6
7 6;6;
8 3;
9 9;