Kết quả xổ số Ninh Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận 18/06/2021

G8 00
G7 127
G6 1800 0821 2396
G5 0111
G4 47820 38486 47951
68744 87190 51839 71704
G3 45040 83300
G2 02935
G1 68376
ĐB 303729
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 1;
2 1;7;9;
3 5;9;
4 4;
5 1;
6
7 6;
8 6;
9 6;

Xổ số Ninh Thuận 11/06/2021

G8 62
G7 958
G6 0227 2941 0838
G5 1513
G4 88445 36391 92198
10553 43789 19782 38543
G3 66390 71385
G2 11969
G1 21144
ĐB 607428
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;
2 7;8;
3 8;
4 1;3;4;5;
5 3;8;
6 9;
7
8 2;5;9;
9 1;8;

Xổ số Ninh Thuận 04/06/2021

G8 04
G7 317
G6 2761 3718 4793
G5 1317
G4 15317 50480 28121
27686 63940 15242 18962
G3 56580 37420
G2 20495
G1 52969
ĐB 999506
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 7;7;7;8;
2 1;
3
4 2;
5
6 1;2;9;
7
8 6;
9 3;5;

Xổ số Ninh Thuận 28/05/2021

G8 57
G7 866
G6 5148 5828 9048
G5 2370
G4 07775 33608 70168
97313 66450 66424 78788
G3 60341 98945
G2 67678
G1 24632
ĐB 291441
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 3;
2 4;8;
3 2;
4 1; 1;5;8;8;
5
6 6;8;
7 5;8;
8 8;
9