Kết quả xổ số Ninh Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận 05/08/2022

G8 75
G7 412
G6 1957 4097 5786
G5 5610
G4 88159 62653 20754
51246 62272 43488 17270
G3 62420 56461
G2 27953
G1 82173
ĐB 759010
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2
3
4 6;
5 3;3;4;7;9;
6 1;
7 2;3;
8 6;8;
9 7;

Xổ số Ninh Thuận 29/07/2022

G8 04
G7 704
G6 6368 0259 6821
G5 6300
G4 48635 75962 03301
77594 91288 43769 46092
G3 36749 19445
G2 77301
G1 13548
ĐB 786142
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;1;4;
1
2 1;
3 5;
4 2; 5;8;9;
5 9;
6 2;8;9;
7
8 8;
9 2;4;

Xổ số Ninh Thuận 22/07/2022

G8 47
G7 145
G6 9606 7690 4835
G5 1208
G4 71528 16431 90324
26678 68897 98402 06714
G3 55952 90602
G2 61372
G1 31228
ĐB 321311
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;6;8;
1 1; 4;
2 4;8;8;
3 1;5;
4 5;
5 2;
6
7 2;8;
8
9 7;

Xổ số Ninh Thuận 15/07/2022

G8 16
G7 871
G6 4937 4491 8436
G5 0430
G4 08078 42068 51975
03930 34744 78846 39158
G3 00973 92473
G2 45794
G1 38949
ĐB 268976
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3 6;7;
4 4;6;9;
5 8;
6 8;
7 1;3;3;5;6; 8;
8
9 1;4;