Kết quả xổ số Ninh Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận 25/11/2022

G8 52
G7 289
G6 8776 8152 9495
G5 4338
G4 85955 50963 10331
58302 08171 79632 47937
G3 94075 07083
G2 60144
G1 65456
ĐB 849005
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;
1
2
3 1;2;7;8;
4 4;
5 2;5;6;
6 3;
7 1;5;6;
8 3;9;
9 5;

Xổ số Ninh Thuận 18/11/2022

G8 66
G7 196
G6 6572 1332 6505
G5 7944
G4 78975 36015 84287
43187 70539 52457 45833
G3 54483 97529
G2 19448
G1 69162
ĐB 959715
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 5; 5;
2 9;
3 2;3;9;
4 4;8;
5 7;
6 2;
7 2;5;
8 3;7;7;
9 6;

Xổ số Ninh Thuận 11/11/2022

G8 52
G7 753
G6 1753 8052 0482
G5 8161
G4 53490 68163 04949
12615 79189 66308 47809
G3 09930 81797
G2 70569
G1 97019
ĐB 662228
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;
1 5;9;
2 8;
3
4 9;
5 2;3;3;
6 1;3;9;
7
8 2;9;
9 7;

Xổ số Ninh Thuận 04/11/2022

G8 78
G7 710
G6 7893 1923 4327
G5 9998
G4 52899 13238 74865
04566 20497 44192 81112
G3 76558 98192
G2 46938
G1 15280
ĐB 136847
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSXSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU XSNT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 3;7;
3 8;8;
4 7;
5 8;
6 5;6;
7
8
9 2;2;3;7;8;9;