Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 28/11/2020

G8 55
G7 523
G6 0521 7840 9233
G5 9302
G4 35775 09205 81819
09320 76355 78829 41750
G3 01571 60317
G2 73753
G1 12034
ĐB 859086
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;
1 7;9;
2 1;3;9;
3 3;4;
4
5 3;5;
6
7 1;5;
8 6;
9

Xổ số Quảng Ngãi 21/11/2020

G8 60
G7 718
G6 5823 3310 5423
G5 3933
G4 42513 00129 00928
87595 22006 04693 04762
G3 41573 00022
G2 71177
G1 06262
ĐB 139420
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 3;8;
2 2;3;3;8;9;
3 3;
4
5
6 2;2;
7 3;7;
8
9 3;5;

Xổ số Quảng Ngãi 14/11/2020

G8 90
G7 007
G6 4928 7843 4420
G5 5667
G4 84295 65665 20618
47675 25209 86921 51104
G3 10992 49870
G2 49651
G1 72546
ĐB 212591
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;7;9;
1 8;
2 1;8;
3
4 3;6;
5 1;
6 5;7;
7 5;
8
9 1; 2;5;

Xổ số Quảng Ngãi 07/11/2020

G8 89
G7 111
G6 6514 4950 7406
G5 3266
G4 91003 30375 70373
93026 78352 56051 34663
G3 63540 80124
G2 61838
G1 95995
ĐB 597645
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1 1;4;
2 4;6;
3 8;
4 5;
5 1;2;
6 3;6;
7 3;5;
8
9 5;