Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 11/07/2020

G8 53
G7 546
G6 5923 3983 4201
G5 0533
G4 40292 15292 81621
93121 45575 87747 34889
G3 53566 79115
G2 35299
G1 31822
ĐB 056533
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 5;
2 1;1;2;3;
3 3; 3;
4 6;7;
5
6 6;
7 5;
8 3;9;
9 2;2;9;

Xổ số Quảng Ngãi 04/07/2020

G8 38
G7 187
G6 9269 8168 5764
G5 5829
G4 95667 46819 59308
01920 92884 80001 24418
G3 99752 55992
G2 72747
G1 44953
ĐB 716564
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1 8;9;
2 9;
3
4 7;
5 2;3;
6 4; 4;7;8;9;
7
8 4;7;
9 2;

Xổ số Quảng Ngãi 27/06/2020

G8 80
G7 768
G6 0289 3381 7225
G5 0848
G4 06620 72985 00575
32388 16904 90065 98253
G3 92502 87646
G2 50778
G1 17960
ĐB 984032
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;
1
2 5;
3 2;
4 6;8;
5 3;
6 5;8;
7 5;8;
8 1;5;8;9;
9

Xổ số Quảng Ngãi 20/06/2020

G8 70
G7 257
G6 9443 6535 9314
G5 9048
G4 74679 11522 37284
82161 21209 17548 15330
G3 62565 64147
G2 66761
G1 07073
ĐB 933686
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 4;
2 2;
3 5;
4 3;7;8;8;
5 7;
6 1;1;5;
7 3;9;
8 4;6;
9