Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 06/08/2022

G8 08
G7 463
G6 9244 0971 0657
G5 6723
G4 44386 29793 83201
36483 28446 35069 44078
G3 90659 14717
G2 90185
G1 90412
ĐB 509325
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 2;7;
2 3;5;
3
4 4;6;
5 7;9;
6 3;9;
7 1;8;
8 3;5;6;
9 3;

Xổ số Quảng Ngãi 30/07/2022

G8 82
G7 490
G6 6457 4270 7594
G5 1890
G4 36537 79142 82667
61929 11885 90757 70584
G3 95569 80906
G2 83002
G1 00446
ĐB 274919
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;
1 9;
2 9;
3 7;
4 2;6;
5 7;7;
6 7;9;
7
8 4;5;
9 4;

Xổ số Quảng Ngãi 23/07/2022

G8 90
G7 659
G6 8190 7656 8836
G5 5038
G4 13794 35165 42833
92959 82827 36853 79762
G3 06614 38016
G2 53856
G1 20167
ĐB 870019
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;6;9;
2 7;
3 3;6;8;
4
5 3;6;6;9;9;
6 2;5;7;
7
8
9 4;

Xổ số Quảng Ngãi 16/07/2022

G8 16
G7 638
G6 4748 8622 3103
G5 6289
G4 89416 71558 04080
72110 70727 86811 71847
G3 17735 13282
G2 85567
G1 13776
ĐB 156940
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSXSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU XSQNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 1;6;
2 2;7;
3 5;8;
4 7;8;
5 8;
6 7;
7 6;
8 2;9;
9