Kết quả xổ số Quảng Trị

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị 23/01/2020

G8 20
G7 231
G6 2626 3003 2572
G5 1461
G4 76107 95571 95788
72505 86256 35939 83075
G3 46334 16344
G2 64786
G1 71187
ĐB 505760
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 3 5 7
1
2 6
3 1 4 9
4 4
5 6
6 0 1
7 1 2 5
8 6 7 8
9

Xổ số Quảng Trị 16/01/2020

G8 59
G7 748
G6 3144 3618 8762
G5 1054
G4 68740 90691 65377
07452 55124 88300 76867
G3 19196 12492
G2 06464
G1 31844
ĐB 107972
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 0
1 8
2 4
3
4 0 4 4 8
5 2 4
6 2 4 7
7 2 7
8
9 1 2 6

Xổ số Quảng Trị 09/01/2020

G8 41
G7 421
G6 8197 8032 9144
G5 7669
G4 42751 30685 79844
46616 91288 09955 28306
G3 84093 04852
G2 31780
G1 93143
ĐB 992094
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 6
2 1
3 2
4 3 4 4
5 1 2 5
6 9
7
8 0 5 8
9 3 4 7

Xổ số Quảng Trị 02/01/2020

G8 39
G7 218
G6 6373 4962 4826
G5 2288
G4 98037 58311 15757
65821 98490 91424 24596
G3 31870 70732
G2 42312
G1 21682
ĐB 623700
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 0
1 1 2 8
2 1 4 6
3 2 7
4
5 7
6 2
7 0 3
8 2 8
9 0 6