Kết quả xổ số Quảng Trị

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị 17/10/2019

G8 76
G7 677
G6 9200 8609 9938
G5 7431
G4 69291 91422 29830
84070 10147 13626 15922
G3 47917 56922
G2 77644
G1 32919
ĐB 594440
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 0 9
1 7 9
2 2 2 2 6
3 0 1 8
4 0 4 7
5
6
7 0 7
8
9 1

Xổ số Quảng Trị 10/10/2019

G8 93
G7 514
G6 5888 1633 8600
G5 5676
G4 54617 88593 16298
66827 21397 02732 18194
G3 38776 36101
G2 63115
G1 07995
ĐB 724850
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 0 1
1 4 5 7
2 7
3 2 3
4
5 0
6
7 6 6
8 8
9 3 4 5 7 8

Xổ số Quảng Trị 03/10/2019

G8 66
G7 625
G6 4829 7048 5365
G5 8147
G4 90361 37381 79707
81298 51969 07320 92519
G3 35848 87195
G2 84240
G1 24462
ĐB 657656
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1 9
2 0 5 9
3
4 0 7 8 8
5 6
6 1 2 5 9
7
8 1
9 5 8

Xổ số Quảng Trị 26/09/2019

G8 97
G7 579
G6 9052 9705 3687
G5 9601
G4 13501 36077 02191
96232 79004 73464 35913
G3 44555 52972
G2 51931
G1 51990
ĐB 675541
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 1 1 4 5
1 3
2
3 1 2
4 1
5 2 5
6 4
7 2 7 9
8 7
9 0 1