Kết quả xổ số Quảng Trị

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị 15/08/2019

G8 30
G7 641
G6 1027 8435 7019
G5 6395
G4 63974 69414 59059
78520 05691 95322 50175
G3 41943 78581
G2 77149
G1 80045
ĐB 799416
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4 6 9
2 0 2 7
3 5
4 1 3 5 9
5 9
6
7 4 5
8 1
9 1 5

Xổ số Quảng Trị 08/08/2019

G8 65
G7 593
G6 8996 8106 0739
G5 6298
G4 37362 45037 97030
66648 16257 01573 27976
G3 68640 46968
G2 76003
G1 53893
ĐB 752384
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 3 6
1
2
3 0 7 9
4 0 8
5 7
6 2 8
7 3 6
8 4
9 3 3 6 8

Xổ số Quảng Trị 01/08/2019

G8 37
G7 633
G6 8923 8450 3261
G5 3312
G4 69652 66068 57337
61560 71781 03513 75785
G3 83914 12696
G2 33557
G1 41953
ĐB 817353
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2 3 4
2 3
3 3 7
4
5 0 2 3 3 7
6 0 1 8
7
8 1 5
9 6

Xổ số Quảng Trị 25/07/2019

G8 64
G7 666
G6 7317 6809 1560
G5 7497
G4 29127 08710 89187
43669 94243 44149 29046
G3 84596 16409
G2 78299
G1 67827
ĐB 282131
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSXSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU XSQT gửi 8585
Đầu Loto
0 9 9
1 0 7
2 7 7
3 1
4 3 6 9
5
6 0 6 9
7
8 7
9 6 7 9