Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Nội dung Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Xổ số ThừaThiênHuế 19/10/2020

G8 71
G7 921
G6 1439 8035 8153
G5 3656
G4 99353 54049 73861
54180 97802 38456 19120
G3 25164 84886
G2 17908
G1 51933
ĐB 543636
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSXSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU XSTTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;8;
1
2 1;
3 3;5;6; 9;
4 9;
5 3;3;6;6;
6 1;4;
7
8 6;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 12/10/2020

G8 11
G7 251
G6 2896 1061 3297
G5 5475
G4 09615 18882 90538
98449 73903 25379 37760
G3 82408 10136
G2 23148
G1 16194
ĐB 884904
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSXSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU XSTTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4; 8;
1 5;
2
3 6;8;
4 8;9;
5 1;
6 1;
7 5;9;
8 2;
9 4;6;7;

Xổ số ThừaThiênHuế 05/10/2020

G8 62
G7 236
G6 6827 0521 1711
G5 0581
G4 79807 45768 87152
55603 62503 84206 71378
G3 33993 97235
G2 00708
G1 75794
ĐB 499092
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSXSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU XSTTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;3;6;7;8;
1 1;
2 1;7;
3 5;6;
4
5 2;
6 8;
7 8;
8 1;
9 2; 3;4;

Xổ số ThừaThiênHuế 28/09/2020

G8 17
G7 380
G6 4353 2971 2900
G5 6534
G4 74220 74049 65810
53906 45549 53278 67371
G3 40655 89852
G2 41502
G1 56660
ĐB 100360
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSXSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU XSTTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;
1
2
3 4;
4 9;9;
5 2;3;5;
6
7 1;1;8;
8
9