Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Nội dung Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Xổ số ThừaThiênHuế 10/05/2021

G8 27
G7 769
G6 3523 6138 2935
G5 1573
G4 34245 40500 05466
15643 82586 74362 61175
G3 64395 05004
G2 03648
G1 16656
ĐB 873732
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSXSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU XSTTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1
2 3;
3 2; 5;8;
4 3;5;8;
5 6;
6 2;6;9;
7 3;5;
8 6;
9 5;

Xổ số ThừaThiênHuế 03/05/2021

G8 32
G7 977
G6 8518 4067 5821
G5 4246
G4 85221 95723 51153
65437 51193 60536 43896
G3 17550 59880
G2 22307
G1 19961
ĐB 676757
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSXSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU XSTTH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 8;
2 1;1;3;
3 6;7;
4 6;
5 3;7;
6 1;7;
7 7;
8
9 3;6;

Xổ số ThừaThiênHuế 26/04/2021

G8 95
G7 325
G6 3142 5163 1806
G5 8848
G4 26008 45136 73939
50784 16311 56774 89556
G3 40077 66734
G2 65943
G1 85582
ĐB 810103
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSXSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU XSTTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3; 6;8;
1 1;
2 5;
3 4;6;9;
4 2;3;8;
5 6;
6 3;
7 4;7;
8 2;4;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 19/04/2021

G8 89
G7 767
G6 9065 5944 4900
G5 1821
G4 18007 56740 92328
81731 55677 42532 77035
G3 69328 78984
G2 40343
G1 09937
ĐB 097605
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSXSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU XSTTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5; 7;
1
2 1;8;8;
3 1;2;5;7;
4 3;4;
5
6 5;7;
7 7;
8 4;
9